Laita viestiä mari@internesia.fi | Kotisivut, verkkokaupat, hakukoneoptimointi ja koulutus  – Internesia – Lahti

Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Internesia
Y-tunnus 2026720-4
Kotipaikka Lahti
Sähköposti mari@internesia.fi

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Mari Lepistö
Sähköposti mari@internesia.fi

Henkilörekisterin nimi

Internesian asiakasrekisteri
Internesian sisäpiiri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Internesian asiakasrekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen ja asiakasviestintä sekä tiedottaminen.
Internesian sisäpiirin uutiskirjeen tilaajien henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on rekisterinpitäjän vinkkejä ja neuvoja sisältävien viestien lähettäminen sisäpiiriin liittyneille henkilöille ja asiakkaille sekä omien palveluiden markkinointi.

Henkilö voi poistua rekisteristä pyytämällä sitä rekisterinpitäjältä mari@internesia.fi tai sähköpostiviestissä olevan linkin kautta.

Rekisteröitävät tiedot

Internesian asiakasrekisteriin merkitään seuraavat tiedot:
– asiakasnumero
– yrityksen nimi
– yhteyshenkilön nimi
– katuosoite, postinumero, postitoimipaikka
– y-tunnus
– puhelinnumero
– sähköpostiosoite
– kotisivujen osoite
– verkkotunnuksen/webhotellin palveluntarjoaja

Internesian sisäpiirin uutiskirjeen tilaajista tallennetaan seuraavat tiedot:
– nimi
– sähköpostiosoite
– yrityksen nimi

Säännönmukaiset tietolähteet

Internesian asiakasrekisterin tietolähteenä toimii asiakkaan kertomat laskutustiedot rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi täydentää tietoja YTJ:stä.

Internesian sisäpiirin uutiskirjeen tilaajien tietolähteenä toimii Internesian asiakasrekisteri ja henkilön itse antamat tiedot rekisterinpitäjän kotisivuilla olevalla liittymislomakkeella.

Henkilötietojen luovuttaminen

Tietoja voidaan luovuttaa henkilörekisteristä ainoastaan seuraavissa tapauksissa: lainsäädännön niin velvoittaessa.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä ei siirrä henkilötietoja EU-/ETA-alueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Fyysisessä muodossa oleva aineisto

Lähtökohtaisesti henkilötietoja ei käsitellä manuaalisesti. Mikäli jotain tietoja joudutaan käsittelemään manuaalisesti, henkilötietoja sisältävät asiakirjat tuhotaan asianmukaisesti käsittelyn jälkeen.

Sähköisesti tallennetut tiedot

Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään rekisterinpitäjän tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi. Tällaisia keinoja ovat mm. palomuurit, käyttäjätunnus ja salasana sekä ssl-salaus.

Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön. Yhteystiedot näkyvät yllä. Yhden (1) tarkastuspyynnön käsittely vuodessa on rekisteröidylle maksutonta.

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Korjauspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön.

Muut rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö laissa määriteltyihin tarkoituksiin. Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansa yllä mainitulle yhteyshenkilölle.

Evästeiden käyttö

Rekisterinpitäjä käyttää sivustollaan evästeitä.